Історичні науки

Історія України;
Всесвітня історія;
Історіософія;
Археологія;
Етнологія;
Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
Історія науки й техніки;
Антропологія;

Міжнародний науковий симпозіум «Соціально-економічний розвиток колишніх регіонів Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст.»

Галузь: 

Address:
Україна, Крим, м. Ялта, Алупкінське шосе, 12 а

E-mail Оргкомитета:
e.sinkevych@gmail.com

Організатори:
Миколаївське відділення Інституту історії України НАН України Південний осередок Інституту української археографії ім. М. С. Грушевського НАН України Науково-дослідний інститут «Полоністики» Чорноморського державного університету ім. П. Могили

Метою симпозіуму встановлення
контактів, розвиток кооперації дослідників в царині соціально-гуманітарних
наук, які представляють різні регіони України, Росії, Білорусі, Польщі, країн
Балтії.

Орієнтовні напрямки роботи симпозіуму:
1. Економічне становище українських земель в ХІХ – на початку ХХ ст.
2. Розвиток капіталістичних відносин в Російській імперії після реформ 60-70-х
рр. ХІХ ст.
3. Соціально-економічний розвиток колишніх регіонів Російської імперії в ХІХ
– на початку ХХ ст.
4. Роль відомих родин (Харитоненки, Терещенки, Бродські й т.д.) в розгортанні
меценатства і благодійності.
5. Особливості розвитку цукрової промисловості та міжнародної торгівлі.
Заплановано проведення «круглого столу» з актуальних проблем сучасної
історії Європи.

Всеукраїнська наукова конференція "Україна в контексті європейської історії" 2014

Галузь: 

Тернопільський національний університет ім. Володимира Гнатюка запрошує відвідати Всеукраїнську наукову конференцію "Україна в контексті європейської історії", що відбудеться 11-14 лютого 2014 року.

Мета конференції: розкрити роль України в контексті політико-ідеологічних, соціально-економічних та культурно-освітніх процесів у Європі.

Напрями конференції:

Всеукраїнська наукова військово-історична конференція "Воєнна історія України. Регіони Галичина і Закарпаття"

Галузь: 

23, 24 травня 2014 року на базі Ужгородського національного університету (м. Ужгород) відбудеться всеукраїнська наукова військово-історична конференція «ВОЄННА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. РЕГІОНИ ГАЛИЧИНА І ЗАКАРПАТТЯ»
Для обговорення на конференції пропонується тематика:
- дослідження та дослідники воєнної історії Галичини і Закарпаття;
- відомі військові та політичні діячі Галичини і Закарпаття;
- дослідження воєнних конфліктів і бойових дій на території Галичини і Закарпаття з найдавніших часів до новітнього часу;
- історія військових обладунків, озброєння та техніки;
- військові події на території Галичини і Закарпаття мовою архівних і музейних документів й матеріалів, у спогадах очевидців, у предметах філокартії, філателії, фалеристики, вексилології, уніформістики, сфрагістики, нумізматики, боністики, творів живопису та мистецтва.
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції.
1. Робоча мова конференції: українська.

Міжнародна наукова конференція „Україна в етнокультурному вимірі століть”

Галузь: 

Address:
: 03037 Київ, вул. Освіти 6, кім.28

E-mail Оргкомитета:
kafetno@ukr.net

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Інститут історичної освіти, кафедра етнології

Телефон / Факс:
(044) 245-41-66; 249-84-19; моб. тел. 096 801 28 36

Вартість участі, проживання та харчування:
Організаційний внесок (витрати на інформаційні та робочі матеріали, на редагування і видання збірника наукових праць становить 150 грн.)

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»

Галузь: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК»
г. Москва 30 ноября 2013 г.

Принять участие в работе конференции приглашаются ученые, студенты, аспиранты, соискатели, а также интересующиеся тематикой конференции лица

Информация о мероприятии
Организатором научно-практической конференции «XIV Международная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук» является общественная организация Центр гуманитарных исследований «Социум» (г. Москва). Сборнику тезисов научных докладов присваивается соответствующие библиотечные индексы УДК и ББК, а также код ISSN.

Информация об участии
Участникам необходимо до 30 ноября 2013 года (включительно) заполнить online-заявку на участие на официальном сайте Центра и прислать тезисы доклада в электронном виде вместе с отсканированной копией квитанции об оплате организационного взноса на электронный адрес

info@society-science.ru.

Языки тезисов: русский, английский.
Форма участия: заочная.
Место проведения: г. Москва, ул. Театральная, 10, БЦ «Орбита».
Основные тематические направления конференции
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

ХІІ всеукраїнська історико-педадогічна науково-практична конференція "Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педадогічних досліджень"

Галузь: 

Запрошуємо до участі у ХІІ всеукраїнській історико-педадогічній науково-практичній конференції на тему: "Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педадогічних досліджень"
Організатори:
Міністерство освіти і науки України Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Інститут педагогіки НАПН України Хмельницька обласна рада Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса:
вул.Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.
E-mail Оргкомитета:
kgpa_nauka@ukr.net

Телефон / Факс:
(0382) 79-59-45

Веб-сайт: http://naps.gov.ua/ua/press/announcement...

Основні напрями роботи конференції
• Джерельна основа історико-педагогічних досліджень: концепції і
підходи.
• Джерелознавство як складова історико-педагогічної науки.
• Класифікація та систематизація джерельної бази дослідження:
сучасний стан, проблеми, перспективи.
• Історіографія дослідження педагогічних персоналій.

До участі запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, працівники органів управління освіти, учителі, докторанти, аспіранти, магістранти.

Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» - 2013

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес», яка відбудеться 2-3 квітня 2013 р.

Передбачається робота секцій:

 1. Філософська думка України та світова філософія.
 2. Актуальні проблеми історії України.
 3. Духовна культура України: традиції та сучасність.
 4. Педагогіка та психологія: вчора, сьогодні, завтра
 5. Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації.
 6. Соціальні проблеми та шляхи розвитку України.
 7. Політичні проблеми та шляхи розвитку України.
 8. Проблеми формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.
 9. Мовна підготовка фахівців.
 10. Історія науки і техніки.
 11. Міжнародна освіта в Україні: проблеми та перспективи.
 12. Духовність як основа життя сучасної людини.

Вимоги до змісту тез:

 • актуальність проблеми, що розглядається, та її значущість для розв’язання важливих
 • наукових і практичних завдань;
 • основна частина має містити елементи наукової новизни;

I Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Етнічна культура в глобалізованому світі"

Галузь: 

Шановні колеги!
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Історичний факультет, Наукове етнологічне студентське товариство (НЕСТ) кафедри археології та етнології України запрошують взяти участь у I Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченій 20-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова "Етнічна культура в глобалізованому світі".

Пропонуються наступні напрями роботи:

 • Історія розвитку етнографічної науки
 • Регіональні особливості традиційної культури
 • Особливості розвитку етнічної культури порубіжжя
 • Традиції та інновації в культурі етносів
 • Проблеми збереження етнічності

  Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, молдавська, румунська, англійська.

 • Міжнародна конференція «Розвитку науки на сучасному етапі»

  Галузь: 

  Конференція покликана забезпечити широкий обмін науковими здобутками, концептами та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки. Результати творчих доробків авторів знаходять відображення в збірках (кожна збірка формується під відповідну тематику конференції), що публікуються щомісяця та розсилаються як авторам статей, так і в основні наукові та університетські бібліотеки та установи. Мови конференції: українська, російська, англійська. Форма проведення конференції: заочна.

  Міжнародна заочна наукова конференція «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання»

  Галузь: 

  Організатор: Cхідноукраїнський Національний університет імені Володимира Даля

  Питання для обговорення:

  • історична регіоналістика: теоретико-методологічні проблеми;
  • оцінка впливу історичних факторів і подій на сучасний портрет регіону;
  • патріотичний та виховний аспекти викладання історії в різних країнах;
  • вплив факторів глобалізації на розвиток відносин між країнами;
  • регіональна історія як ключовий елемент формування сучасної внутрішньої та зовнішньої політики держави;
  • відмінності регіональної політики з питань євроінтеграції в залежності від регіону;
  • відмінності у сприйнятті історичних подій та постатей в різних регіонах України та інших держав;
  • дослідження регіональної історії та архівні документи;
  • зовнішні та внутрішні історичні штампи у сприйнятті регіонів та країн;
  • роль архівної справи у попередженні політичного маніпулювання історичними фактами регіонів;
  • мультикультурність та мультинаціональність деяких регіонов - історія формування і розвитку, сприйняття спільного історичного минулого;
  • питання державної приналежності мультинаціональних регіонів.

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Історичні науки