Економічні науки

Економічна теорія та історія економічної думки;
Світове господарство і міжнародні економічні відносини;
Економіка та управління національним господарством;
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
Гроші, фінанси і кредит;
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
Статистика;
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

VI Ялтинська Конференція Країн СНД «Аудит и Контролінг в банках»

Галузь: 

Программа Конференції

СЕКЦІЯ №1:

"Регулювання і організація внутрішнього аудиту в комерційних банках країн СНД "

ПРАКТИКУМ:

"Базельський процес. Розвиток системи контролю за капіталом банку"

Круглий стіл:

"Удосконалення системи внутрішнього контролю в банку"

Документ про закінчення:
Сертифікат

ІІІ Міжнародна наукова-практична конферен­ція “СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ”

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конферен­ції “СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ”.

Конференція відбудеться 29-30 жовтня 2008 року в приміщені Палацу культури студентів ім. Ю. Гагаріна Дніпропетровського національного університету (на території парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка).

Відкриття 29 жовтня 2008 року о 10:00
Реєстрація учасників з 9:00 до 10:00

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, працівники банківської системи, фінансових та урядових структур.

На конференції будуть працювати такі секції:
1. Фінансова політика держави: проблеми ре­формування та шляхи їх вирішення.
2. Фінансове забезпечення інноваційних про­це­сів на макро- та мікрорівні.
3. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку: проблеми теорії та практики.
4. Реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в контексті євро ін­теграції.
5. Економіко-математичне моделювання Інно­ва­ційних процесів.
6. Інноваційний розвиток наукової думки в умовах світової інтеграції та глобалізації.
7. Реформування законодавства України до стандартів Євросоюзу
8. Інноваційні процеси на підприємстві

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки"

Галузь: 

21-22 листопада 2008 року у м. Донецьк в приміщенні Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться VIII Міжнародна науково-практична конференція “Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки».

Робочі мови: українська, російська.

Вельмишановні колеги!

Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

20-21 листопада 2008 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться Міжнародна науково-практична конференція „Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів".
Мета конференції : обмін результатами наукових досліджень та досвідом з проблем розвитку національних економік в умовах глобалізації світогосподарських відносин для розробки науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності України в глобальному економічному просторі.
Питання для обговорення
1. Концепції та моделі національного економічного розвитку відкритих економік.
2. Україна в глобальних та європейських інтеграційних процесах.
3. Механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України.
4. Інформаційна економіка: світові тенденції та Україна.
5. Розвиток міжнародної торгівлі: цивілізаційний аспект.
6. Секторальні пріоритети розвитку внутрішнього ринку України.
7. Стале економічне зростання на засадах інноваційного розвитку.
8. Стратегічні орієнтири сфери товарного обігу й торгівлі.
9. Трансформація системи регулювання економіки в умовах глобальної конкуренції.

Робочі мови конференції-українська, російська, англійська.

Сторінки

Підписатися на RSS - Економічні науки