Державне управління

Теорія та історія державного управління;
Механізми державного управління;
Державна служба;
Місцеве самоврядування;

Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини

Галузь: 

НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІV науково-практична конференція „Бібліотека і книга в контексті часу”, тема року:
«Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини»
14-15 квітня 2010 р.

Науково-практичний семінар
Презентація національної культурної спадщини в електронному середовищі
15 квітня 2010 р.

III Міжнародна науково-теоретична конференція «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності»

Галузь: 

[b] Шановні колеги! [/b]

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет» 26 березня 2010 проводить III Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності». Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції. У складі конференції будуть працювати політолого-соціологічна, філософсько-культурологічна та історична секція.

Конференция состоится в помещении РВУЗ «КИПУ» по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, пер. Учебный, 8. Начало работы конференции 26 марта 2010 года в 10.00. Регистрация участников с 9.30.

Будет издан сборник тезисов выступлений участников до начала работы конференции.

V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми управління"

Галузь: 

[b]26-27 листопада 2009 року[/b] в НТУУ "КПІ" на базі факультету соціології і права буде проведена [b]V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми управління"[/b]. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто займається проблемами управління.

За матеріалами конференції буде видано збірку тез.

[b]Тематика конференції:[/b]

Секція 1. Теоретико-методологічні засади управління.
Секція 2. Технологізація управлінської діяльності та соціальні технології в управлінні.
Секція 3. Державне та муніципальне управління.
Секція 4. Управління в соціокультурній сфері.
Секція 5. Управління в освіті та науці.
Секція 6. Інституційне забезпечення економічного зростання та підприємницької діяльності.

Для участі в конференції потрібно до [b]12 жовтня 2009 року[/b] надіслати тези, рекомендаційний лист від наукового керівника (для студентів та аспірантів) та заявку на участь.

Тези та заявки на участь і рекомендаційні листи приймаються:
[list][*] м. Київ, пр. Перемоги 37, корпус 7, каб.0-15
[*] поштою: Факультет соціології і права, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37 , м. Київ, 03056
[*] Е-mail: manag.fsp@gmail.com[/list]

Науково практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства»

Галузь: 

Національний університет «Львівська політехніка»
Науково технічна бібліотека
Науково практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства»
Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»
12 листопада 2009 р. проводить науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства».
До участі в конференції запрошуються фахівці бібліотек вищих навчальних закладів, співробітники бібліотек інших систем і відомств, викладачі закладів освіти.

На конференції передбачається розглянути наступні проблеми:

• Вищий навчальний заклад і бібліотека – умови інтеграції.
• Роль бібліотеки в інформаційному забезпеченні навчального, наукового та виховного процесів навчального закладу.
• Сучасні технології в обслуговуванні користувачів бібліотек.
• Традиції та інновації основних бібліотечних процесів.

Під час конференції відбудеться:
Майстер-клас: «Облік фондів» у системі «УФД/Бібліотека».

Круглий стіл: Відкритий доступ до наукової інформації (репозитарії відкритого доступу): проблеми і перспективи.

Міжнародна конференція "Залучення інвестицій: практика і перспективи"

Галузь: 

Шановні колеги!

Європейська інтеграція дає нові можливості соціально – економічного розвитку України і її регіонів. На сучасному етапі велике значення в успішності цього процесу має залучення інвестицій, орієнтованих на підвищення конкурентоспроможності території, в розвиток якої передбачається залучення капіталу. Таким чином, входження в глобальний економічний простір вимагає чіткої оцінки потенціалу конкурентоспроможності і інвестиційної привабливості як України в цілому, так і її регіонів.
Розгляду цих актуальних питань присвячена Міжнародна конференції «Залучення інвестицій: практика і перспективи», яка проводитиметься 16 – 17 жовтня 2008 року в м. Харкові.

Всеукраїнська наукова конференція: "Методологія політичної науки"

Галузь: 

Шановні коллеги!
Запрошуємо Вас взятии участь у роботі всеукраїнської наукової конференції «Методологія політичної науки»

Конференція відбудеться 11-12 грудня 2008 року у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка і включатиме 3 блоки:

Пленарне засідання.
І - Секційна робота.
ІІ - Планується робота таких секцій:
1. Становлення та розвиток методології політичної науки (предмет, методи, функції) дослідження політичних явищ.

- класичний період (до XIX ст.) (дедуктивні, логіко-філософські, морально-аксіологічні підходи)
- інституційний період (XIX – поч.XX ст.) (історично-порівняльний, нормативно-інституційний)
- біхевіористський (20-70-ті рр.)
- Постбіхевіористський (поєднання традиційних і нових методів)
2. Принципи, закони та категорії політичної науки.
3. Інституалізація політичної науки в Україні. Особливості становлення національної політичної школи.
- роль політичної науки в формуванні громадянськості
- проблеми ідеологічної заангажованості політології як науки та політичної дисципліни.
- Проблема моральної відповідальності політологів та політиків в Україні.

Сторінки

Підписатися на RSS - Державне управління