Державне управління

Теорія та історія державного управління;
Механізми державного управління;
Державна служба;
Місцеве самоврядування;

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в XXI столітті»

Галузь: 

Місце проведення: вул. Богдана Хмельницького, 17б, м. Львів

Область наук: Педагогічні

Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

  Основні напрямки конференції:

 • Загальна психологія та психологія особистості.
 • Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
 • Педагогічна та корекційна психологія.
 • Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 • Соціальна і юридична психологія.
 • Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 • Загальна педагогіка.
 • Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 • Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 • Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 • Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
 • Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.
 • ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених "Закарпатські правові читання"

  Галузь: 

  Наукове товариство студентів та аспірантів юридичного факультету Закарпатського державного університету, Закарпатський осередок Ліги студентів Асоціації правників України, Координаційна ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України запрошує на ІІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих учених "Закарпатські правові читання"

  Останній день подачі матеріалів: 5 квітня 2011 р. (до 18:00)

  Конференція проводиться відповідно до плану Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2011 році".

  Тематичні напрямки:
  1. Теорія та історія держави і права, філософія права.
  2. Конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право.
  3. Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право.
  4. Цивільне, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
  5. Кримінальне право та кримінологія.
  6. Кримінальний процес та криміналістика.
  7. Трудове право та право соціального забезпечення.

  Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети»

  Галузь: 

  Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети», яка відбудеться 15 квітня 2011 року в Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна за адресою: м. Харків, площа Свободи, 4, 4 поверх, зала засідань Вченої ради. Початок роботи о 10. 00. Реєстрація учасників з 9.00.

  [b]Основні напрямки роботи конференції:[/b]

  • особливості розвитку національного ринку туристичних послуг;
  • туризм і проблеми регіонального розвитку;
  • міжнародний туризм і країнознавство;
  • перспективи розвитку санаторно-курортної галузі України;
  • готельно-ресторанні послуги в індустрії туризму;
  • сільський зелений туризм;
  • роль «Євро-2012» у розвитку туристичної сфери України;
  • туристично-рекреаційний потенціал регіонів та краєзнавчі дослідження;
  • кордони і митниці в туризмі;
  • проблеми вдосконалення туристичної інфраструктури.

  На конференції планується:

  • пленарне засідання;
  • робота круглого столу «Туристичний імідж українських міст-учасників Євро-2012»;

  До обговорення пенсійної реформи. Приватний погляд

  Теза перша. Заплановане вимирання старшого населення (пенсіонерів) має
  проходити при зростанні заробітної плати в державі у 2 рази, тобто на 100%.

  Теза друга. Зростання заробітної плати у 2 рази (на 100 відсотків) в корумпованій
  державі означає не підвищення купівельної спроможності населення на 100%, а
  100 відсоткову інфляцію.

  Теза третя. При олігархічному режимі незрівнянно великі пенсії повинні мати лише державні службовці, які знаходяться на службі олігархів, їхні батьки та родичі.

  Теза четверта. Держава може мати форму правління «народної демократії»
  лише в тому випадку, коли співвідношення найбільшої заробітної плати до
  найменшої становить 4:1 , або 5:1.
  Такою ж має бути співвідношення пенсій.

  Теза п’ята. Тест на визнання цивілізованої держави.
  Книга: « Как рассчитать свою пенсию». Фрмулы, пояснения, примеры.ISBN 966-955 52-2-1. Видавець: ПП «Дитяча література». Шеф-редактор: Іван Присяжнюк.
  Редактор: Ольга Рибалко.2004 р.
  Сторінка 12. Перерахунок пенсії по віку жінці за матеріалами пенсійного діла.
  Розмір пенсії до перерахунку: 150,00 грн.
  Розмір пенсії після перерахунку: .....156,30 грн.

  Forums: 

  Locations: 

  Fields: 

  Keywords: 

  Національний університет "Львівська політехніка" ліцензує ОКР «магістр» за спеціальністю 8.15010009 «Електронне урядування»

  Національний університет «Львівська політехніка» ліцензує діяльність з надання освітніх послуг підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.15010009 «Електронне урядування» напряму підготовки «Державне управління».

  Keywords: 

  Fields: 

  Locations: 

  VIII Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»

  Галузь: 

  Ш а н о в н и й к о л е г о !

  Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю", яку проводить кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Черкаського державного технологічного університету.
  Метою конференції є обговорення проблем розвитку обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством відповідно до сучасних вимог розвитку економіки країни на основі ринкових відносин.
  На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими секціями:
  1. Облік, фінанси і оподаткування
  2. Аналіз та контроль підприємницької діяльності
  3. Регіональні проблеми економіки
  4. Моделювання і прогнозування економіки

  До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.

  Адреса Оргкомітету:
  ЧДТУ, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, м. Черкаси, б р. Шевченка, 460, індекс 18006.

  Секретаріат конференції:

  Науково-практична конференція «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»

  Галузь: 

  ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, ВИКЛАДАЧІ, НАУКОВІ СПІВРОБІТНИКИ, ПРОМИСЛОВЦІ, ПІДПРИЄМЦІ, АСПІРАНТИ, ЗДОБУВАЧІ, СТУДЕНТИ!

  Інститут економіки та менеджменту НАУ
  Запрошує взяти участь у науково-практичній конференції “ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ”, яка відбудеться 17 грудня 2010 року.

  Основною метою конференції є аналіз інно-ваційних та інвестиційних проблем управління економікою країни, проблем антикризового управління та шляхів їх розв’язання в умовах розвитку України.

  [b]Мова доповіді:[/b] українська, російська, англій-ська.
  [b]Форма участі:[/b] доповідь (до 15 хвилин). Пре-зентацію доповіді можна проводити за допомогою мультимедійного обладнання, про це просимо по-відомити завчасно.

  Для участі в конференції необхідно до 20 листопада 2010 року подати в організаційний комітет заявку, тези доповідей (електронний варіант) за наведеними формами. Вартість 1 сторінки публікації:
  [list][*] для співробітників, аспірантів НАУ – 50 грн.;[/list]
  [list][*]учасників з інших ВНЗ – 70 грн.[/list]
  УВАГА! Оплата участі у конференції відбувається звичайним почтовим переказом на адресу:
  03058, м. Київ, вул. Борщагівська 210

  КОЕФІЦІЄНТ ДОБРОБУТУ НАРОДУ ЯК РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  Р.М.ЛІТНАРОВИЧ

  Запропоновано прийняти концепцію розвитку України:
  « Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави».
  Для цього необхідно ввести в статистичну звітність офіційний показник забезпечення економічних прав людини як співвідношення найбільших і найменших доходів до загальноприйнятого стандарту життєвого рівня, наприклад, країн
  ЄС, якщо Україна прагне досягнути рівня цивілізованих держав Європи.
  Ключові слова: коефіцієнт добробуту-національна безпека-модель

  It is suggested to accept conception of development of Ukraine:
  « A coefficient of welfare of people is national strength of the state security».
  For this purpose it is necessary to enter in the statistical accounting the official index of providing of economic human rights as correlation of most and the least profits to the generally accepted standard of standard of life, for example, of countries
  ES, if Ukraine aims to attain the level of the civilized states of Europe.

  Keywords: a coefficient welfare-national safety- model

  © Літнарович Р.М.

  Forums: 

  Locations: 

  Fields: 

  Keywords: 

  Конструювання і дослідження математичних моделей складних природних та соціальних явищ

  Р.М.Літнарович, доцент, кандидат технічних наук

  ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАДАХ

  Forums: 

  Locations: 

  Fields: 

  Keywords: 

  відгук на автореферат

  Шановна наукова спільното!
  У вересні відбудеться захист дисертації на тему " Громадянська культура державних службовців як чинник демократизації українського суспільства ".
  АНОТАЦІЯ

  Сибиряков С. О. " Громадянська культура державних службовців як чинник демократизації українського суспільства ". – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010.

  Fields: 

  Forums: 

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Державне управління